پیام تبریک
1396/2/31 10:37

برادران بزرگوار جناب آقای مجتبی دوست محمدی – مرتضی احمدی – مصطفی مرتضایی – نوراله علایی و خواهر گرامی سعیده دوست محمدی بدینوسیله کسب اعتماد مردم ولایت مدار بویین میاندشت درعرصه سیاست گذاری و تصمیم سازی را به شما تبریک عرض نموده و امید است با همدلی و همراهی ، شهر بویین میاندشت گامهای بلندی در راه توسعه و پیشرفت بردارد و در آینده به عنوان شهری برجسته در استان و کشور شناخته شود.

عبدالرضا سپیانی

شهردار بویین میاندشت

✨ میلادحضرت امام حسن مجتبی(ع) ✨
1396/3/22 11:47

ای توبا قلبم صمیمی یا حسن/توکریم بن کریمی یاحسن

داری اززهرانشان یامجتبی/مهربانی،دل رحیمی یا حسن. .

فرخنده میلادباسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) مبارکباد25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1